Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

In 2050 wil Dordrecht 100% energieneutraal zijn, de stand nu (eind 2015) is 3%. Dat is kort samengevat de opgave waar we allemaal, alle Dordtenaren, voor staan. Natuurlijk hoort de overheid (de gemeente) het goede voorbeeld te geven door initiatieven te ondersteunen, mede te realiseren of mogelijk te maken. Dat gebeurt tot nu toe door het college te weinig. D66 wil dit veranderen. Daarom probeert D66 Dordrecht dit thema een extra impuls te geven. Op deze pagina staan ervaringen van Fractieleden, leden van D66 Dordrecht, Dordtenaren en andere enthousiastelingen. Zelf ook een verhaal of suggestie? Mail ons via: info@D66Dordrecht.nl

Afval scheiden, samen aan de bak!

Een beter milieu begint altijd bij onszelf… zeker als het gaat om afvalscheiding en verwerking. D66 is positief over de nieuwe aanpak van de gemeente door allereerst afval te benaderen als grondstof en vandaaruit te kijken wat er mee kan gebeuren....

Vergroenen van leges; ook in Dordrecht

D66 Dordrecht werkt verder aan de duurzame ambities voor de stad. Afgelopen juni hebben we een 15-Puntenplan Duurzaamheid gepresenteerd en nu willen wij een volgende stap zetten in het bevorderen van Duurzame maatregelen in en rondom onze woningen: middels het vergroenen van de leges.

Afval scheiden: Nagenoeg geen Restafval

De periode om 100% van ons afval te scheiden is inmiddels al over de helft. Heeft het ons al iets opgeleverd? Zeker! Is er nog ruimte voor verdere verbetering? Ook daarop is het antwoord: Ja! Het kleine zakje met Restafval dat we inmiddels aan het eind van de week overhouden, werkt motiverend.

Themablog Duurzaamheid: Wat doe ik zelf?

In navolging van mijn vorige bijdrage over duurzaamheid, nu een persoonlijk verhaal. De centrale vraag is simpel: Wat doe ik zelf op dit moment op duurzaamheidsgebied en is dit voldoende?

Afval scheiden: eruit halen wat er in zit

Inmiddels zijn we 4 weken bezig met www.100-100-100.nu. We zeg ik met nadruk, want alleen zou ik waarschijnlijk niet zo veel discipline hebben. Vooral dat wegen. Plastic en restafval gaat goed maar bij het oud papier en GFT is het blijven focussen.

100% recyclen is knap lastig!

De eerste week van 100-100-100 zit er bijna op. Wij zijn één van de honderd gezinnen in Dordrecht die honderd dagen lang, 100% van het afval probeert te recyclen. En het gevoel na deze eerste week? Het is nog knap lastig! Voor 100-100-100 had ik het idee dat we al heel goed aan het recyclen waren. Immers het papier verdween al in de “blauwe bak” en het plastic, de pakken sap en blikjes gooide ik in de plastic zak

100% afval scheiden: de Nulmeting

Wie A zegt moet ook B zeggen. Ik heb mij aangemeld voor de uitdaging 100-100-100: honderd Dordtenaren die gedurende honderd dagen 100% van hun afval scheiden. Van 1 april tot 9 juli gaan zo’n 3000 mensen in 29 gemeenten in Nederland deze uitdaging aan. Het is bijna zover: tijd voor de nulmeting.

100-100-100 de uitdaging

Vanaf 1 april gaan in 29 steden – waar onder Dordrecht – 100 inwoners de uitdaging aan om 100 dagen lang 100 % van hun afval te scheiden. Het doel van 100-100-100 is om ons ervan bewust te maken dat er nog veel meer uit het restafval valt te halen. Nog veel van het restafval bestaat uit materialen die we kunnen hergebruiken. Vanuit de Dordtse D66-fractie doen Paul Tiebosch en Eelco de Vos mee aan deze uitdaging

Themablog: Duurzaamheid, een manier van leven

Net terug uit Oostenrijk dat qua duurzaamheid voor mij toch wel de kroon spant. En ik doe daar graag aan mee, merk ik; ben daar de hele dag bezig met afval scheiden (papier, plastic, gft, kca) met als duurzaam effect dat ik er steeds meer op bedacht ben geen afval te veroorzaken.

De schijnwerper op…. DOOR

Het begon met het tijdelijk betrekken van een leegstand pand aan de Voorstraat. Inmiddels is DOOR een culturele broedplaats geworden, die voor de stad en voor de wijk betekenis heeft. Niet alleen voor kunstenaars maar eigenlijk voor iedere (culturele) activiteit want het begint met ontmoeting bijvoorbeeld op Tosti Talks of Soup Sunday.

Themablog: Duurzaamheid routinematig

Voor mezelf is duurzaamheid niet een punt van al te nadrukkelijke dagelijkse aandacht. Ik denk dat het meer staand inclusief beleid is. Afvalscheiding doe ik routinematig en mijn recycling-ratio is in theorie wel goed maar wordt er in de praktijk nogal door gedempt dat ik wat minder makkelijk dingen weggooi resp. voor ‘total loss’ verklaar.

Themablog: Duurzaamheid puur eigenbelang

Duurzaamheid gaat voor mij niet over het redden van de aarde. De aarde kan zich prima redden zonder mensen, Maar ik wil mijn leefwereld niet verpesten voor mijn kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid is daarmee geen dure hobby maar puur eigenbelang.

Wateroverlast Stadsparken aanpakken!

Samen met CU/SGP heeft D66 het initiatief genomen tot het unaniem aangenomen voorstel om de aanpak van wateroverlast in de stadsparken op te nemen in het rioleringsplan. Op deze manier zorgen we voor instandhouding van de flora en fauna, waardoor onze parken een plaats van recreatie en ontmoeting blijven. Investeren in duurzaam voortbestaan!

Themablog: Zonnepanelen, een ontdekkingstocht

Dordtenaar Klaas Langerak over zijn ontdekkingstocht rondom zonnepanelen. "Het aanschaffen van zonnepanelen is voor ons, terugkijkend, best een heel proces geweest. Natuurlijk was voor ons het aspect Milieu belangrijk, de opbrengst in kilowatt moest goed zijn, maar we wilden dat ook niet ten koste van onze portemonnee laten gaan."

De schijnwerper op… Blik op de Plank

Blik op de plank; dat hebben we allemaal in onze voorraadkast of kelder. Soms krijgen of hebben we blikken of andere spullen in huis, die achteraf niet gebruikt worden. Alleen het product is wel gemaakt en weggooien is toch zonde van alle inzet die hiervoor nodig is geweest.

Themablog: Duurzaam, waarom zouden we?

Ray Anderson was CEO van Interface, een internationaal tapijtenbedrijf. Hij vertelt over zijn ervaringen met duurzaamheid. Hij wilde zijn bedrijf duurzaam maken, maar hij wist niet hoe en niet waar hij moest beginnen. Dit filmpje is voor mij de belangrijkste bron van inspiratie over duurzaamheid: het laat zien wat er wel kan maar ook dat je soms niet weet waar je moet beginnen.

Themablog: Een beter milieu begint bij jezelf!

Een beter milieu begint altijd bij jezelf! Deze woorden kent iedereen maar passen we ze ook toe? Een beter milieu begint altijd bij jezelf! En soms wel eens onbewust. Ik ben gehecht aan mijn zelfstandigheid en te kunnen gaan en staan waar en wanneer ik wil. Vandaar mijn vervoerskeuze, afhankelijk van de afstand: fiets of auto.

Themablog: 3% doet flink schrikken

Het simpele getal van de huidige 3% duurzame energie in Dordrecht doet mij flink schrikken. Ook begrijp ik het niet goed. Juist in een stad als Dordrecht, geheel ingesloten tussen de rivieren, verwacht ik dit niet.

Samen van Afval naar Grondstof

Op het gebied van Duurzaamheid heeft Dordrecht heel veel uitdagingen. Grondstoffen worden steeds schaarser. Nog steeds worden heel veel waardevolle materialen onnodig als afval verwerkt of verbrand om energieopwekking voor restwarmte mogelijk te maken.

Themablog: Maak zelf het verschil

Duurzaamheid. Het is een groot en wijds begrip, waarbij zeker op het wereldtoneel – bijvoorbeeld recent in Parijs – over grote en abstracte zaken wordt gesproken. Maar Duurzaamheid begint bij mij gewoon bij kleine dingen waar je zelf direct invloed op hebt. Dingen waar je als individu al het verschil kunt maken.

De schijnwerper op…. Tony Bruys

Het verhaal van Tony Bruys is herkenbaar; Dagelijks laat hij zijn hond uit langs de Provincialeweg en ergert zich aan het vele zwerfvuil wat hij daar ligt. In plaats van dit te laten liggen, pakt Tony het zwerfvuil op. Hij maakt er zelfs kunstwerken, die vervolgens weer op bepaalde plaatsen langs de Provincialeweg worden geplaatst.

Themablog: Duurzaamheid functioneel

D66-Raadslid Johan Reumers: “Duurzaamheid is voor mij belangrijk, ik geef graag een leefbare aarde door aan een volgende generatie. Daarnaast geloof ik erin dat we in 2040 100% duurzaam kunnen zijn, waarbij onze kwaliteit van leven op een gelijk niveau kan blijven..."

Themablog: Aandacht voor duurzaamheid

D66-Raadslid Jan Paul Schuiten: “De waarheid gebied te zeggen dat ik persoonlijk geen “early adapter” ben waar het gaat om duurzaamheid. De laatste twee jaar woon ik in een huurhuis maar ook in mijn laatste eigen huis lagen nog geen zonnepanelen op het dak, stond er nog geen windmolentje in de tuin, was er geen aardwarmtepomp en maakte ik nog geen compost van mijn GFT afval..."

Duurzaamheid met een hoofdletter D

2050 wil Dordrecht 100% energieneutraal zijn, de stand nu is 3%. Dat is kort samengevat de opgave waar we allemaal, alle Dordtenaren, voor staan. Natuurlijk hoort de overheid (de gemeente) het goede voorbeeld te geven door initiatieven te ondersteunen, mede te realiseren of mogelijk te maken. Dat gebeurt tot nu toe door het college te weinig. D66 wil dit veranderen en u kunt ons daarbij helpen!