Steun ons en help Nederland vooruit

Ahmet Polat

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Ir.Ahmet Polat MBA, heeft na zijn studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit in Delft, gewerkt in de IT als consultant, business developer en manager van grootschalige projecten. In 1995, heeft Ahmet een ICT advies- en ontwikkelbedrijf gestart en dit laten groeien naar een middelgroot bedrijf waarbij innovatie een van de pijlers is geweest. Hij heeft in deze periode leidinggegeven aan vele nationale en internationale (Duitsland, Ierland, Turkije, België en Frankrijk) projecten in vooral telecombedrijven, financiële instellingen en overheden. Tussen 2006 en 2008 heeft Ahmet een internationale MBA-studie gedaan aan vijf universiteiten (Rotterdam School of Management, Kenan Flagler Business School, EGADE, FGV en China University) in vier continenten (Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië). Ahmet werkt sinds 2003 bij de overheid als programma manager en de laatste tijd behartigt hij de Nederlandse industriebelangen in Europa en Azië. Hij heeft veel ervaring met selectieprocessen binnen het bedrijfsleven en de overheid.

Meer van Ahmet Polat