Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juli 2019
De tweedeling te lijf!

De tweedeling te lijf!

De sociale ongelijkheid in onze stad neemt toe, dat geldt overigens niet alleen voor Dordrecht, maar voor heel Nederland. Onderzoek van het SCP legde onlangs bloot dat de tweedeling niet alleen uit inkomen en vermogen bestaat, maar een veel bredere structuur kent. Ook iemands onderwijskwalificaties, beroepspositie, relaties, netwerken en gezondheid spelen een rol. In samenhang…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 juli 2019
Kadernota: Investeren in de toekomst

Kadernota: Investeren in de toekomst

De financiën van de gemeente staan onder druk. Dat komt omdat we in het verleden met incidentele meevallers veel geïnvesteerd hebben in voorzieningen zoals de sportboulevard en het energiehuis en we nu vervangingsinvesteringen moeten doen. Daarnaast geven we structureel meer geld uit aan de (jeugd)zorg en ondersteuning, dan we van de Rijksoverheid krijgen. D66 maakt…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 april 2019 zondag 21 april 2019 vrijdag 12 april 2019 zondag 7 april 2019 maandag 1 april 2019

Zorgen over woningbouwambitie en effect op begroting

De Dordtse D66-fractie heeft grote zorgen over de effecten die de woningbouwambitie heeft op de begroting van de gemeente Dordrecht. In de meerjarenbegroting van de gemeente Dordrecht heeft het college een voorschot genomen van 2 miljoen per jaar aan extra inkomsten die ontstaan door de realisatie van extra woningen. Het bouwen van extra woningen lijkt…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 31 maart 2019